Đại Nam Real là một trong 10 thành viên của Công ty CP BĐS GM Holdings. Cùng 9 thành viên còn lại, chúng tôi sẽ luôn nỗ lực để cùng xây dựng một GM Holdings vững mạnh, mang đến cho khách hàng nhiều sản phẩm BĐS đúng như kỳ vọng.